Behandeling

Graag zie ik u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek neem ik de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig onderneem ik actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreek ik  met u of extra behandeling nodig is. Ook vertel ik u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • de kosten van de behandelingen
  • alternatieve behandelingen

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreek ik direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeer ik u over de kosten. Na uw instemming voer ik de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door mij worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen sla ik op in mijn computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Ik bewaar de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kan ik uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.